Tuesday, January 11, 2011

ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ေန႕ လႊတ္ေတာ္ေခၚမည္

၂၂ ႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ပထမအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ နံနက္  ၈  နာရီ ၅၅ မိနစ္တြင္ ေခၚယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

လက္ခုပ္တီးတာတစ္ခုပဲ လုပ္ၾကရသည့္ မဆလေခတ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (ဓာတ္ပံု-Eleven)

ထုိသုိ႔ေခၚယူရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တုိ႔၏ ပထမအႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ယင္းေန႔တြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတစ္ရပ္၏ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း စတင္ က်င္းပသည့္အခါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား သဘာပတိအျဖစ္ တင္ေျမာက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သဘာပတိသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထို႕ေနာက္ သဘာပတိသည္ သူ၏ ထိုင္ခံုတြင္ အိမ္သာမတက္ဘဲ တေနကုန္ ထိုင္ေနရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ထက္ ပို၍ အေထြအထူး ေဆာင္ရြက္ရန္ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
  
ပထမအႀကိမ္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ သဘာပတိေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳရမည္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေနာက္ မိမိတို႕၏ ထိုင္ခံု အသီးသီးတြင္ ထိုင္ျပီး လက္ခုပ္တီးၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တျခား ဘာမွ လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ား

(က)   ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဖတ္ျပသည့္ မိန္႔ခြန္းကို အိပ္ငိုက္ျပီး နားေထာင္ျခင္း။
(ခ)    ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာႏွင့္ ဥကၠ႒က ခြင့္ျပဳေသာ အျခားသ၀ဏ္လႊာမ်ားကို စာရြက္ၾကည့္ျပီး "၏၊ သည္" မလြဲ ရြတ္ျပသည္ကို နားေထာင္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ျခင္း၊ အိပ္ငိုက္ျခင္း။
(ဂ)    အစကတည္းက ေရးဆြဲထားျပီး၊ ၾကိဳတင္အတည္ျပဳထားျပီးျဖစ္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဟန္ျပ တင္သြင္းသည့္ အခါ တေယာက္လွ်င္ လက္ခုပ္ အခ်က္တရာစီ တီးေပးရျခင္း။
(ဃ)    ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးႏွင့္ အညီ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအနီးတြင္ အထူးေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ ႏို႕စည္၊ သၾကားမ်ားကို အိမ္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ၀ယ္ယူျခင္း၊ ေလာေလာဆယ္ လက္ခုပ္တီးရေသာေၾကာင့္ လက္၀ါးနာသျဖင့္ လိမ္းရန္ ပရုတ္ဆီမ်ားကို အထူး သက္သာသည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ၾကျခင္း။ ႏိုင္ငံေတာ္ ပရုတ္ဆီမ်ား ေရာင္းမေလာက္ ျဖစ္ျခင္း။
(င)    လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည့္ အသင့္ေရးျပီး အစီရင္ခံစာမ်ားကို ရြတ္ျပျခင္း၊ ရြတ္ဆိုျပီးေသာအခါ အားလံုးက လက္ခုပ္တီးၾကျခင္း။
(စ)    အသင့္ေရးေပးေသာ အဆိုမ်ားကို အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ အားလံုးက ေထာက္ခံျခင္း၊ လက္ခုပ္တီးျခင္း။
(ဆ)   လက္ခုပ္တီးျခင္း၊ လက္ခုပ္တီးျခင္း၊ လက္၀ါးမ်ား နာက်င္ျခင္း။
(ဇ)    စာရြက္ေပၚေရးထားသည္မ်ားကို အစအဆံုး ဖတ္ျပေနျခင္းကို နားျငီးသျဖင့္ အိပ္ငိုက္ေနရာမွ တေရးႏိုးေသာအခါ ကေယာင္ကတမ္းျဖင့္ တေျဖာင္းေျဖာင္း လက္ခုပ္ထတီးျခင္း။
(စ်) လက္၀ါးမ်ား နာက်င္ျခင္း သက္သာစိမ့္ေသာငွာ ေနာင္က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တဦးလွ်င္ ၀ါးလက္ခုပ္ တခုစီ ကိုင္ေဆာင္ တီးခတ္ရန္ အဆိုျပဳျခင္း။

1 comment:

  1. အဆိုးတကာ့ ထိပ္ေခါင္ အလိမ္တာ့ဘုရင္ ပါတာဖတ္ ရာခိုင္ႏႈံး ၁၅၀ ေက်ာ္နဲ ့ ျပိဳင္ဘက္မရွိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံထားရတဲ့ ၾကံ့ဖြတ္ အဟိ လႊတ္ေတာ္ၾကီးကို က်ေနာ္ အဆိုျပဳ ေထာက္ခံ အားေပး လက္ခုပ္အၾကိမ္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္တီးျပီး ၾကိဳဆုိလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား...ဟား... ဟာ... ဟာ...

    ReplyDelete

ေပးထားသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို မၾကာမီတင္ေပးပါမည္။ ေခတၱ ေစာင့္ဆိုင္းပါ။

မွတ္ခ်က္မ်ားသည္
(၁) တင္ထားသည့္ပို႕စ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ မရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ေနလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
(၂) လူအမ်ား လက္မခံႏိုင္ ေလာက္သည့္ ရိုင္းစိုင္း ၾကမ္းတမ္းမႈမ်ား ပါ၀င္ေနလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပယ္ဖ်က္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တင္ေပးျခင္း မတင္ေပးျခင္းသည္ ကာလ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂ၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ ဘာသာေရး၊ တသီးပုဂၢလ ယံုၾကည္မႈအေပၚ သတ္မွတ္ ခြဲျခားမႈ မရွိပါ။ စာဖတ္သူ လူအမ်ားကို ေလးစားေသာ အားျဖင့္ အထက္ပါ အခ်က္ ႏွစ္ခုကို ေရွာင္ၾကဥ္ ေရးသားလာေသာ မည္သည့္ ေဝဖန္ အၾကံျပဳ ေျပာဆိုမႈမ်ိဳးကို မဆို တင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ျပီး၊ အခ်ိဳ႕မွတ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးငွာ လိုအပ္ပါက တည္းျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။